logo
slogan

Algastme libedasõidu riskivältimise koolitusel (kohustuslik alates 01.01.2012) omandab õpilane teadmised sõiduki peatamiseks kuluva aja ja ruumi kohta, sõidukiiruse suurendamise riskidest ning teadmised õigest piki- ja külgvahest.

Libedasõidu riskivältimise koolituse õppematerjal jaguneb kahele teooriatunnile ja ühele sõidutunnile. Koolitus peab olema läbitud enne autokooli lõpetamist ehk enne seda, kui koolitaja väljastab mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse.Libedasõidu riskivältimise koolituse eesmärk on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ning ohutu piki- ja külgvahega. Koolitusel selgitatakse juhi võimalusi sõiduk peatada erinevatelt sõidukiirustelt. Koolituse käigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest.

Koolituse tulemusel teab juht, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada. Juht mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada ja seeläbi omab ta suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega

Koolituse läbimise eeldused

Koolituse läbimiseks peab koolitataval olema läbitud teooria- ja sõidukursus täies mahus ehk läbitud on teooria- ja sõiduõppe 1, 2 ja 3 mooduli teemad. Koolitus peab olema läbitud enne kooli sõidueksami sooritamist. 

Koolituste korraldus

Koolitus viiakse läbi LaitseRallyPargi autokooli libedarajal. Koolitused toimuvad õppeplaanis määratud ajagraafiku alusel ja neile tuleb eelnevalt registreeruda. Õpilasel peab olema koolitusel kaasas õpingukaart ja isikut tõendav dokument. Koolitusele sõites viiakse läbi ka OÜ Juhiloa koolitus kavas olev maantee ja möödasõidu tund.