logo
slogan

Selleks, et esmased juhiload vahetada Transpordiametis juhilubade vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus.

Lõppastme koolitusele saab tulla kohe, kui on käes esmased juhiload. Kursuse käigus viiakse läbi riskivältimise õpe libedasõidurajal ja teooriaõpe ning hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist liikluses.

Lõppasteme koolitus sisaldab:

  • teooriaõpe - 3 tundi (a`45 min)
  • säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid
  • arvestava sõiduviisi kujundamine - 2 x 45 min
  • riskivältimise harjutuste praktikum - 1 x 45 min
  • libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul - 1 x 45 min

Praktiliste harjutuste käigus turvahallis, saab õpilane ettekujutuse kuidas tema kehakaal ernevatel kiirustel muutub kümneid või isegi sadu kordi suuremaks. Need näitlikustatud õppetunnid loovad tõelise pildi, et arusaada kui vajalik on kasutada auto turvavarustust. 
Libedarajal viiakse läbi praktilised katsed, mis näitavad kuidas auto käitub libetates teeoludes. Õpilase roll on aru saada, et füüsika seaduste vastu ei saa võidelda, vaid nendega tuleb arvestada. Praktika käigus näitlikustame tüüpilisi äkkolukordi, mis võivad libedal teeoludes tekkida.

Kursustele registreerimisele vajalikud dokumendid:

  • esmane juhiluba
  • autokooli tunnistus
  • ID kaart